ATOS TAXI

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ TAKSÓWKARSKĄ?

Jakie kroki trzeba podjąć oraz co jest wymagane od strony formalno-prawnej, aby założyć firmę taxi? Jak zostać taksówkarzem? Sprawdź, co musisz zrobić, aby legalnie prowadzić działalność taksówkarską!

Najpierw przedstawmy wymagania, jakie musi spełnić kandydat, który chce założyć firmę taxi

 • Pełna zdolność do czynności cywilno-prawnych 

Osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych może samodzielnie zawierać umowy, nabywać i zbywać nieruchomości, dziedziczyć majątek, oraz występować przed sądem jako strona postępowania. Taka osoba nie musi uzyskać zgody czy być pod kontrolą innej osoby.

 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie tytułu do dysponowania pojazdem (umowa kupna-sprzedaży, umowa leasingu lub najmu)
 • Zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do pracy
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z transportu drogowego lub posiadać pismo potwierdzające to, że przez pięć lat pracował jako kierowca

W przypadku miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, rada gminy może wymagać od przedsiębiorcy zaświadczenia o przejściu szkolenia z zakresu licencjonowanego przewozu drogowego taksówką, potwierdzonego zdaniem egzaminu. Zdany egzamin potwierdza znajomość topografii miejscowości oraz przepisów prawa miejscowego i dotyczy zarówno przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy, jak i zatrudnionych przez niego kierowców. 

 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku
 • Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji 

Wymaganie te są także niezbędne w procesie uzyskania licencji taksówkarza.

Kroki niezbędne do założenia działalności taxi:

Rejestracja działalności gospodarczej

Wybierz odpowiedni kod PKD dla działalności taksówkarskiej. Podajesz go przy rejestracji firmy. O tym, jak wybrać kod PKD przeczytasz tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00119#2
Aby założyć firmę, konieczne jest zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub KRS, w zależności od rodzaju planowanej działalności.
Zastanów się również nad wyborem formy opodatkowania swojej działalności (np. karta podatkowa, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany).

Licencja na przewóz osób

Aby prowadzić legalnie działalność taksówkarską, potrzebna jest licencja na przewóz osób taksówką. Licencję wydaje starostwo powiatowe lub urząd miasta na prawach powiatu. Dowiedz się, jak uzyskać licencję taksówkarza: https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/475 

Pojazd i wyposażenie

Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone przepisami prawa o ruchu drogowym. Ponadto pojazd musi być odpowiednio oznaczony i wyposażony. 

Wspólnym elementem identyfikacyjnym dla taksówek we wszystkich miastach w Polsce jest umieszczenie lampy TAXI na dachu. Natomiast pozostałe oznaczenia, takie jak numery boczne, herby, identyfikatory kierowców taksówek itp., są określane indywidualnie poprzez uchwały rady miasta. Informacji należy szukać w urzędzie miasta lub gminy. 

W każdym mieście obowiązują swoje regulacje, co do umieszczania innych oznaczeń na taksówkach, niewymienionych w uchwałach. Dlatego przed zamieszczeniem dodatkowych informacji, warto skonsultować się z urzędem zajmującym się sprawami przewozów osobowych. 

Jeśli chodzi o elementy wyposażenia taksówki to niezbędne są:

 • Taksometr elektroniczny z aktualnym dowodem legalizacji (o ile występuje)
 • Kasa fiskalna rejestrująca transakcje

TIP: Nasz system ATOS TAXI oferuje legalne rozwiązania, dzięki którym . nie będzię ci potrzebny. Nie będziesz musiał robić legalizacji .u, co jakiś czas (świadectwo legalizacji .u jest ważne 25 miesięcy). Zapewniamy też Wam wirtualną kasę fiskalną zatwierdzoną, która uzyskała homologację prezesa GUM. 

Poznaj naszą ofertę: https://atostaxi.pl/ 

 • Co najmniej dwa miejsca dla pasażerów
 • Co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia umożliwiające wyjście na zewnątrz,
 • Pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów,
 • Apteczkę doraźnej pomocy (upewnij się o aktualnej dacie ważności)

Poza tym, w wyposażeniu taksówki powinno być dojazdowe lub pełnowymiarowe koło zapasowe, a także zestaw narzędzi do zmiany koła. Podobnie jak w standardowych pojazdach osobowych, obowiązkowe są także gaśnica i trójkąt ostrzegawczy.

Ubezpieczenie

Potrzebujesz ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) oraz AC (autocasco) dla taksówki.

Licencja na pośrednictwo w przewozie osób

Firma zajmująca się pośrednictwem w zakresie transportu osób musi posiadać stosowną licencję uprawniającą do tego rodzaju działalności. Ponadto, jest zobligowana do współpracy wyłącznie z tymi kierowcami, którzy również są licencjonowani do przewozu osób. Oznacza to, że firma może delegować, organizować lub prowadzić rozliczenia przewozów jedynie z kierowcami posiadającymi odpowiednie uprawnienia. Bez takich licencji ani firma, ani kierowcy, nie mogą legalnie świadczyć usług transportowych.

Wejdź na stronę https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00100 w celu dowiedzenia się na czym polega pośrednictwo przy przewozie osób, kto może zostać takim pośrednikiem, jakie obowiązki ma pośrednik, jak uzyskać licencję pośrednia itp. 

Bieżące śledzenie zmian w przepisach

Branża taksówkarska jest regulowana i często podlega zmianom, więc ważne jest, aby być na bieżąco z aktualnymi przepisami i regulacjami. Jeśli jeszcze nie wiesz o nowych obowiązkach pośrednika z 17 września 2023 to przeczytaj o nich tutaj: https://atostaxi.pl/lex-uber-kolejne-obowiazki-posrednika-w-przekazywaniu-zlecen/ 

Po pomyślnym zakończeniu wszystkich etapów założenia firmy, możesz przystąpić do opracowywania strategii biznesowej i planowania działań marketingowych. Teraz, gdy Twój biznes został lub dopiero będzie uruchomiony w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami, możesz skupić się na jego rozwoju i z zadowoleniem obserwować, jak rośnie Twoje przedsięwzięcie, będąc pewnym, że wszystko działa zgodnie z prawem 😉

– ATOS TAXI

TAGI

Scroll to Top